Rekryteringsträff Arena Personal

  Igår var jag på vad Arbetsförmedlingen skulle kalla rekryteringsträff och Arena Personal kallar dropp-in intervju. De sökte personal till kommande uppdrag inom lager och logistik. Jag var ute i god tid en kvart innan men det fanns redan ett 20-tal kandidater före mig. Vi fick lämna våra namn. Sedan blev vi uppropade i den turordningen […]

Investerarbrevet mål minskade koldioxidutsläpp i världen.

Jag fortsätter med att blogga om sådant som har goda intentioner som Investerarbrevets tema Minskad koldioxid i värden. Investerarbrevet besökte Marina Plaza den 25 oktober. Vid ankomst blir man registerad och får ett program.  I programmet fanns en talong där man kunde fylla i hur mycket  kolioxid de 500 största företagen släppte ut i världen. […]